دنیای نرگس

آموزشی.تربیتی.سرگرمی

قدم هایتان پر مهر

برچسب‌ها: مقدمتان گباران

[ شنبه بیستم مهر 1392 ] [ 19:48 ] [ نرگس شاهمرادی ]

[ ]

یک عالمه عکس های خنده دار !!!

یک عالمه عکس های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه عکس های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه عکس های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه عکس های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه عکس های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه عکس های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه عکس های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه عکس های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه عکس های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه عکس های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه عکس های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه عکس های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)


یک عالمه عکس های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه عکس های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه عکس های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه عکس های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه عکس های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه عکس های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه عکس های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)


یک عالمه عکس های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه عکس های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه عکس های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه عکس های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه عکس های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه عکس های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه عکس های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه عکس های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه عکس های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه عکس های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه عکس های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه عکس های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه عکس های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه عکس های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه عکس های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)برچسب‌ها: سلامتی با خنده

[ یکشنبه هفتم اردیبهشت 1393 ] [ 22:15 ] [ نرگس شاهمرادی ]

[ ]

اشتها آور ترین عکس های دنیا

اگر کودکی در منزل دارید که اشتها به غذا ندارد با این روش می توانید اشتهای کودک خود را به خوردن غذا زیاد کنید.
 
اگر می‌خواهید بدانید این غذاها چگونه در بشقاب چیده شده‌اند باید با دقت به آن‌ها نگاه کنید و طریقه ساخت استثنایی آن‌ها را یاد بگیرید.
 
 
اشتها آورترین غذاهای دنیا !+ عکس
اشتها آورترین غذاهای دنیا !+ عکس
اشتها آورترین غذاهای دنیا !+ عکس
اشتها آورترین غذاهای دنیا !+ عکس
اشتها آورترین غذاهای دنیا !+ عکس
اشتها آورترین غذاهای دنیا !+ عکس
اشتها آورترین غذاهای دنیا !+ عکس
اشتها آورترین غذاهای دنیا !+ عکس
اشتها آورترین غذاهای دنیا !+ عکس

برچسب‌ها: به به

[ پنجشنبه بیست و یکم فروردین 1393 ] [ 13:17 ] [ نرگس شاهمرادی ]

[ ]

گاهی...

گاهی برو ... گاهی بمان

 گاهی بخند ... گاهی گریه كن

 گاهی قدم بزن ... گاهی سكوت كن

 گاهی اعتمادكن ... گاهی ببخش

 گاهی زندگی كن ... گاهی باوركن

 گاهی بزرگ باش ... گاهی كوچك باش

 گاهی چتر باش ... گاهی باران باش

 گاهی همه چیز ... گاهی هیچ چیز

* اما همیشه و همیشه انسان باش *

[ دوشنبه چهارم فروردین 1393 ] [ 13:6 ] [ نرگس شاهمرادی ]

[ ]

به سلامتی پت و مت

گفت: بزن به سلامتیه پت ومت

گفتم:حتما به خاطراینکه خنده دار بودن؟؟

گفت: نه،به خاطراینکه تاتهش باهم بودن..


برچسب‌ها: ته رفاقت

[ دوشنبه چهارم فروردین 1393 ] [ 13:2 ] [ نرگس شاهمرادی ]

[ ]

زمانی که یک فیل نقاش میشود
تصویر پرتره این فیل از خودش شاید برای سال ها ماندگار شود.
زمانیکه یک فیل، نقاش می شود (+عکس)

زمانیکه یک فیل، نقاش می شود (+عکس)
 
 
 

برچسب‌ها: فیل نقاش

[ پنجشنبه بیست و دوم اسفند 1392 ] [ 19:44 ] [ نرگس شاهمرادی ]

[ ]

!(عصر خنده

ديدين ﻇﻬﺮﺍ ﻛﻪ ﺁﺩﻡ ﻣﻴﺨواﺑﻪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻇﻬﺮدیر وقت ﭘﺎ ﻣﻴﺸﻪ ﭼﻪ ﺣﺴﻰ ﺩﺍﺭﻩ!

ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻭقتی ﻛﺴﻰ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﻪ!!!

ﻻﻣﺼﺐ ﺍﺻﻦ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﺷﺒﻪ؟

ﺭﻭﺯﻩ؟

ﻇﻬﺮﻩ؟

ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ؟

ﻓﺮﺩﺍﺳﺖ؟

ﺩﻳﺮﻭﺯﻩ؟

ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩن ﺗﻮ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﻮﻧﺪﻯ؟

ﺗﻮ ﻣﺮﺩﻯ ﻫﻤﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﻮﻧﺪﻥ؟

ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺁﺧﺮ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻫﻴﺸﻜﻰ ﺯﻧﺪﻩ ﻧﻤﻮﻧﺪﻩ؟

ﺍﻻﻥ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪﻩ؟ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻣﺮﻳﺨﻪ؟

ﺯﻣﻴﻨﻪ؟

ﻫﻮﺍﺳﺖ؟ ﻓﻀﺎﺳﺖ؟

ﻣﻦ ﻣﻨﻢ؟

ﺍﻻﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻰ ﻛﺎﺭ ﻛﻨﻢ؟ :))))


برچسب‌ها: بخندیم

[ یکشنبه بیست و نهم دی 1392 ] [ 19:37 ] [ نرگس شاهمرادی ]

[ ]